[ประกาศ] ราคากลางโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

ตารางแสดงวงเงืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช07) จ้างเจ้าหน้าที่เกาหลี

Posted by oaa-admin 0 Comments

0 comments

The comments are closed

PAGE TOP