ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เข้าพบ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเกษตรของญี่ปุ่น และแนวทางการขยายการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ณ จังหวัดสงขลา ในเดือนพฤษภาคมนี้

 

Posted by oaa-admin 0 Comments

0 comments

The comments are closed

PAGE TOP