ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามใน MOU กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายคาซึโอะ โนนาคะ ประธานสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ว่าด้วยโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่ง MOU ฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2566 ทดแทนฉบับเก่าซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2561 นี้

 

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ประชุมร่วมกับ JAEC เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตร ซึ่งเน้นย้ำให้เยาวชนเกษตรไทยมีโอกาสฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรของญี่ปุ่น ได้เรียนรู้การทำการเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนการฝึกงานที่ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยของญี่ปุ่นให้กับเยาวชนเกษตรด้วย

 

Posted by oaa-admin 0 Comments

0 comments

The comments are closed

PAGE TOP