สละ

สละ

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : sala. ชื่อภาษาไทย : …

มะขาม

มะขาม

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : sweet tamarind. ชื่อ…

ส้มโอ

ส้มโอ

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : pummelo. ชื่อภาษาไทย…

สับปะรด

สับปะรด

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : pineapple. ชื่อภาษาไ…

มังคุด

มังคุด

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : mangosteen. ชื่อภาษา…

มะม่วง

มะม่วง

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : mango. ชื่อภาษาไทย :…

มะพร้าว

มะพร้าว

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : coconut. ชื่อภาษาไทย…

ทุเรียน

ทุเรียน

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : durian. ชื่อภาษาไทย …

กล้วยหอม

กล้วยหอม

[ชื่อผลไม้] ชื่อเรียกทั่วไป : banana. ชื่อภาษาไทย …

PAGE TOP